Drømme- og meditasjonskurs 26.-28. april 2024

Fredag 26. - søndag 28. april 2024

Vi skal jobbe med deltakernes drømmer og lære mer om hvordan drømmer kommenterer de indre prosesser i et selvutviklingsperspektiv. Lære tolkningsmetoder og meditative øvelser ut fra Jes Bertelsen, Jung og Bob Moore.

Drømme- og meditasjonskurs 3.-5. november 2023

3. - 5. november 2023

Teoretisk og praktisk arbeid med drømmer og meditasjon. Vi jobber med symboler, farger, kropp, chakraet og healingmusikk i forhoild til deltagernes drømmer basert på teori fra Jung, Jes Bertelsen og Bob Moore. Vi ser på drømmeprocsessene og benytter også tegning.

Meditasjon, mindfulness og bevissthet 1.-3. mars 2022

1.-3. mars 2022

Som kurset sier så skal vi jobbe med meditasjon, mindfulness og bevissthet ut fra den energimessige menneskemodell, Bob Moores meditasjon og Jes Bertelsens dzogchen meditasjon med dobbeltrettet bevisssthet og rigpa. Vi deler erfaringene i gruppen, og drømme som eventuell kommentar under kurset kan også tas inn.

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil løpende bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) mindfulness (oppmerksomt nærvær, høyere bevissthet, […]