Drømmekurs 20.-22. april 2023

21.-23. april 2023

Drømmekurs 21.-23. April 2023. Kurset er en fortsettelse av tidligere kurs, men gruppen er åpen for nye deltagere. Vi går dypere inn i beskrivelsen av Jungs arketyper og også se på hvordan han gjennom egen utvikling i perioden 1912-19 kom på sporet av disse gjennom aktiv imaginasjon. Vi skal videre se på hva som kan ligge på den annen side av selvet, på den annen side av dualiteten. Videre gjennomgås død- og gjenfødselsprosessen i drømmer og de 7 bevissthetstilstander. Som vanlig skal vi også jobbe med deltakernes egne drømmer i løpet av kurset. På det kreative område skal vi prøve oss på haiku diktning i forhold til drømmeproblematikk. Det kan være en måte å få tak i essensen fra drømmen.Vi skal jobbe med noen av Bob Moores meditasjoner og også forsøke oss med Jes Bertelsens dobbeltrettet bevissthet og det han kaller videregivelse. Kurset ledes av Ann Bengtsson, men hennes partner Harry Rosendal Jensen vil også bidra, ikke minst med musikkhealing, som kan befordre de indre prosesser.

Meditasjon, mindfulness og bevissthet 1.-3. mars 2022

1.-3. mars 2022

Som kurset sier så skal vi jobbe med meditasjon, mindfulness og bevissthet ut fra den energimessige menneskemodell, Bob Moores meditasjon og Jes Bertelsens dzogchen meditasjon med dobbeltrettet bevisssthet og rigpa. Vi deler erfaringene i gruppen, og drømme som eventuell kommentar under kurset kan også tas inn.

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil løpende bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) mindfulness (oppmerksomt nærvær, høyere bevissthet, […]