Drømmer og meditasjon 4.-6. juni 2021

4.-6. juni 2021

Psykologspesialist Ann BengtssonNedre Storgate 43, 3015 Drammenann.bengtsson@gmail.comTlf. 9348504 Drømme- og meditasjonskurs 4.-6. juni 2021. Drømmer har et budskap. Noen ganger er de ikke så viktige, andre ganger handler det om veldig dype beskjeder. På kurset skal man lære de grunnleggende prinsipper i drømmespråket, så man er i stand til å begynne å nøste opp betydningen […]

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil løpende bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) mindfulness (oppmerksomt nærvær, høyere bevissthet, […]