Kurs

Drømmegruppe

08.-10. mars

Drømmer og selvutvikling: Drømmene forteller hva den enkelte har av tilgjengelige vekstpotensialer, kvaliteter og problemområder. Drømmer gir råd og veiledning hvis man er i en selvutviklingsprosess, og meditasjoner kan også være veldig nyttige her. Med bakgrunn i drømmeforståelse ut fra Jung, Jes Bertelsen og egen bok om drømmer jobber vi med å tolke drømmene i […]

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender for høstten 2018. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil til høsten 2018 bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) […]

Generell informasjon