Drømme- og meditasjonskurs 20.-22. november 2020

Kurs

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil løpende bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) mindfulness (oppmerksomt nærvær, høyere bevissthet, […]

Generell informasjon

Drømme- og meditasjonskurs 20.-22. november 2020.
Drømmer har et budskap. Noen ganger er de ikke så viktige, andre gange handler det om veldig dype beskjeder. På kurset skal man lære de grunnleggende prinsipper i drømmespråket, så man er i stand til å begynne å nøste opp betydningen av egne drømmer. Modellen er basert på Carl Gustav Jung, Jes Bertelsen, Bob Moore og Wilhelm Reich. Vi skal se på relasjonen mellom drømmer og kropp, chakraer, energi og symbolikk. Betydningen av skyggen, anima/animus og selvet vil bli belyst. Man vil få et fundament å forstå drømmene ut fra. Drømmer forteller om prosesser i underbevisstheten eller henviser til dagliglivet her og nå, men de kan også henvise til gamle problemstillinger eller fremtiden. Det kan være alt fra mareritt til mer spirituelle drømmer, som relaterer til dype åndelige sider av en selv.
På kurset skal vi selvfølgelig også jobbe med egne drømmer, enten eldre drømmer eller gjerne hva som dukker opp nattestid under kurset. Drømmene vil bli delt med hverandre i gruppen. Man vil også få enkle meditasjonsoppgaver før sengetid! Drømmearbeid er også et arbeid i selvutvikling, og det kan være en god hjelp å lære noen meditative teknikker, som befordrer prosessen. Mens drømmene mer er en meddelelse fra det ubevisste til bevisstheten, er meditative øvelse mer å forstå som en kontakt den motsatte vei. Derfor vil man også få med seg noen meditative øvelser, så man kan jobbe videre med disse selv. For øvrig kan kurset etterfølges av en fortsettelse, hvis det er interesse for det. Kurset ledes av Ann Bengtsson, men hennes partner Harry Rosendal Jensen vil også bidra.
Praktisk info:
Kurset går over 3 dager. Fredag d. 20. november kl. 18-21, lørdag d. 21. november fra 10-18, søndag d. 22. november fra 10-16. Pris: 2.500 kr. som innbetales til konto 2220.06.49196 ved påmeldingen. (Ved avmelding senest 14 dager før returneres beløpet minus 300 kr.). I tillegg til kursbeløpet må det beregnes ca. 100 kr. til felles lunsj og snacks under kurset, men det vil være tiltak i henhold til corona restriksjonene og vi holder god avstand i kurslokalet.