Terapi og selvutvikling:

Akkurat som rosens natur er å folde sine knopper ut har vi mennesker det samme behovet. Men likevel opplever mange at livet kan by på utfordringer som hindre den naturlige vekst og utvikling. Vi kommer av og til ut for hendelser det kan være vanskelig å takle alene. Det kan være plutselig oppståtte traumatiske situasjoner eller gamle opplevelser som ødelegger for oss. Kriser, stress, barndomsopplevelser, samlivsproblemer eller vanskelige veivalg er noen av de områder jeg kan hjelpe med. Sterke følelser av angst, depresjon, ensomhet, mindreverd eller sinne krever noen ganger at man har behov for å bearbeide og takle disse sammen med en terapeut. Av og til fører terapi også personen videre inn i en dypere selvutviklingsprosess. Da viser kanskje de mer eksistensielle eller spirituelle spørsmål seg, og man kan eventuelt også ha behov for å få en forståelse av dype åndelige opplevelser. Mitt ståsted er forankret i ønsket om å hjelpe ut fra den enkeltes ståsted. Mine redskaper er ca. 40 års erfaring innen mange terapeutiske retninger. I tillegg til samtale fokuserer jeg på især kroppsarbeid, drømmerforståelse, meditasjon, mindfulness og energiarbeid, og har dessuten spesialisert meg på traumer. Jeg benytter meg av de fremgangsmåter, som personen syns er meningsfylt og åpen over for.