Foredrag:

Livet er full av muligheter,  hvis man er nysgjerrig og holder alle sansene åpne. Foredrag er en av metodene. Jeg kan engasjeres som kurs- og foredragsholder vedrørende emner, der har med selvutvikling å gjøre. F.eks. drømmer – kroppsterapi – den energimessige menneskemodell og healing – mystikk og religion – meditasjon – traumer og kriser – erfaring med hjertesvikt og transformasjon. Det vil etter hvert bli satt opp foredragsrekke i Drammen.