«Forum for Psykologi og Spiritualitet»

ble stiftet i 1995 som en møteplass for psykologer der verdsetter det spirituelle som et naturlig aspekt av livet og mulighetene i terapitimene.
Forumet er nå inne i en ny fase og videreført til meg. Tanken er at grunnideen skal utvikles videre med foredrag og kurs vedrørende f.eks. drømmer – kroppsterapi – den energimessige menneskemodell og healing – mystikk og religion – meditasjon – traumer og kriser – erfaring med hjertesvikt og transformasjon.