Tjenester:

Reisen gjennom livet byter på små og store utfordringer. Noen ganger trenger man hjelp til å komme videre, og da er terapi og selvutvikling en mulig løsning.
Å komme over kriser og løse opp traumer, så man ser muligheter man ikke hadde drømt om, krever av og til hjelp. Da kan en psykolog være løsningen, og jeg tilbyr både mer tradisjonelle terapeutiske metoder og selvutvikling. I alle tilfeller er det et samspill mellom klient og terapeut, hvor klientens behov er i sentrum. Alt etter hva som oppleves meningsfylt for den enkelte benytter jeg  samtaleterapi, kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, kroppsterapi, traumeterapi, dybdepsykologi, meditasjon, energiarbeid, mindfulness eller drømmeforståelse. Jeg er også opptatt av at mennesket er et spirituelt vesen, slik at denne dimensjon også kan være en hjelpende faktor i terapien. Ja, mulighetene er mange, og det dreier seg om å finne samklangen, der resonansen er til stede. Da kan forvandlingen finne sted. Jeg tilbyr individuelle timer, parterapi og grupper. Foredrag og kurs vil jevnlig bli annonsert. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.