Drømmene kommenterer styrkesider og svakheter i oss og er en uvurderlig hjelp i en selvutviklingsprosess.

Utdrag av kommentaren på baksiden av boka:
De fleste drømmer har noe viktig å fortelle. De kommenterer din måte å tenke og handle på, setter søkelyset på følelsesmessige fortrengninger og konflikter, kommenterer fortid og nåtid og av og til fremtid, de kan være symbolske eller gå rett på sak. Fordi drømmer kommenterer det meste, er de en god innfallsport til selvutvikling.
Boken «Drømmer og Selvutvikling» gir deg en nøkkel til å forstå drømmene dine. Den viser hvordan du kan jobbe med dem, for eksempel hva du skal se etter og spørre etter, og måter du kan tenke og assosiere på. Gjennom en rekke eksempler vises hvordan du kan bruke drømmene til å få større innsikt i ditt indre liv og anvende dem i ditt ytre, våkne liv. Med eksempler fra blant annet argentinsk tango, Harry Potter og Star Wars levendegjøres ulike teorisystemer.

 • Boken Drømmer og selvutvikling

  Drømmer og selvutvikling

  Boken inneholder en grundig  innføring i drømmeanalyse ut fra C.G. Jung og Jes Bertelsen. Dessuten gjennomgang av drømmer i relasjon til kroppen med min bakgrunn i W. Reichs kroppsterapi. Dessuten  forbindelsen til auraen og chakraene, slik som Bob Moore har utforsket vår energisystem. Boken er også spekket med eksempler på forskjellige typer drømmer og følger min egen drømmeprosess under bokprosessen.

  228,-
 • Boken Dreams and Self-Development

  Dreams and Self-Development

  The book contains a thorough introduction to dream-analyses  as   C.G. Jung and Jes Bertelsen explains dreams. Furthermore an introduction to the relationship between dreams and the physical body from my background in body-therapy and the psychology of W. Reich. The connection between dreams and the subtle anatomy with chakras and aura such as Bob Moore understands it will also be explained. In addition the book exemplifies different types of dreams and follow the authors own dream-process while writing the book.

  Den engelske utgaven kan også bestilles direkter fra amazon.com.

  185,-

Kjøpsbetingelser

Bøkene kan kjøpes hos forfatteren eller via nettet. Den engelske utgaven finnes også som e-bok. Prisen er 228 kr. for den norske utgaven og 185 kr. for den engelske, hvis man kjøper den fra forfatteren. Dertil kommer porto. Bøkene må forhåndsbetales.