Forum for psykologi og spiritualitet byder velkommen til 4 foredragskvelder høsten 2022.

6 september, 11 oktober, 1 november, 6 desember

Forumet ble stiftet i 1994 av psykologer som etterspurte sjelen i psykologien. Siden da har det vært arrangert mange samlinger, inntil forumet gikk inn i tornerosesøvn for noen få år siden. Men nå holder forumet på å våkne igjen. Ann var en av de opprinnelige initiativtakere og har nå fått tillatelse til å drive forumet videre. Den grunnleggende interesse i forumet er å undersøke sammenhenger mellom psykologi og spiritualitet.

Drømmer og meditasjon 15.-17. oktober 2021

15.-17. oktober 2021

Drømme- og meditasjonskurs hvor man lærer i teori og praksis å jobbe med egne drømmer og enkle meditasjoner.