Kurs i drømmer og meditasjon 4. – 6. juni 2021. Fredag d. 4. kl. 18-21, lørdag d. 5. kl. 10-18 og søndag d. 6. kl. 10-16. Pris 2.500 kr.  Be om program.