Meditasjon, mindfulness og bevissthet 1.-3. mars 2022

1.-3. mars 2022

Som kurset sier så skal vi jobbe med meditasjon, mindfulness og bevissthet ut fra den energimessige menneskemodell, Bob Moores meditasjon og Jes Bertelsens dzogchen meditasjon med dobbeltrettet bevisssthet og rigpa. Vi deler erfaringene i gruppen, og drømme som eventuell kommentar under kurset kan også tas inn.

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil løpende bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) mindfulness (oppmerksomt nærvær, høyere bevissthet, […]