Kroppsbevissthet, mindfulness og meditasjon

Annen hver tirsdag, første gang 04.09 og siste gang 27.11.

Kroppsbevissthet, meditasjon og mindfulness: På kurset skal vi jobbe med kroppens bevissthet for å få en bedre kontakt med de signaler, kroppen gir. Kropp og psyke henger sammen. Når man får mer oppmerksomhet på hva kropp og energi formidler, er det fler verktøyer å jobbe med. Vanskelige opplevelser og traumer setter seg i kroppen og […]

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender for høstten 2018. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil til høsten 2018 bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) […]