Meditasjon, mindfulness og bevissthet 1.-3. mars 2022

Psykologspesialist Ann Bengtsson og alternativterapeut Harry Rosendal Jensen
Nedre Storgate 43, 3015 Drammen. Tlf. 93485042/999565726
ann.bengtsson@gmail.com; harry.rosendal.jensen@gmail.com

 

Meditasjon, mindfulness og bevissthet 1.-3. april 2022.

På kurset skal vi lære noen grunnleggende regler for energi og bevissthet. Vi tar utgangspunkt i konsentrasjon, pusteøvelser og andre energibalanserende meditasjoner. Vi skal også lære om kroppens meddelelser og de forskjellige chakraer og deres følelsesmessige og emosjonelle betydning. Disse teknikker er basert på vår læremester  Bob Moore samt Wilhelm Reich og andre kroppsterapeuter.

Med mindfulness kan vi oppøve et bevisst nærvær, som den vestlige verdens stressete livsform har sårt bruk for. Vi skal prøve å bli mer oppmerksom på kroppen, sinnet, følelsene og omgivelsenes påvirkning og prøve å ta farten litt av inn imellom. Vi skal prøve noen metoder for å komme mer genuint til stede og falle til ro.

Det finns mange typer meditasjon. Den type vi har stiftet bekjentskap med gjennom de senere år er den tibetanske dzogchen meditasjon og Jes Bertelsens formidling av denne med vestlig tilsnitt. Gjennom hans pedagogiske pentagram med vekt på hjertekontakt, pust, kropp, kreativitet og bevissthet nærmer vi oss det han kaller dobbeltrettet bevissthet, som på en måte er en videreutvikling av mindfulness. Jes Bertelsen underviser i det han kaller praksismomentet. Målsetningen for hele arbeidet er å lære å gjenkjenne essensen eller sinnets natur, det som på tibetansk heter Rigpa.

Gruppens medlemmer deler de erfaringer, man får underveis i kurset, og hvis noen av deltakerne har nattlige drømmer under kurset kan disse brukes som veivisere i ens personlige prosess. Vi tar de hjelpemidler i bruk, som viser seg. Kurset er åpent for alle som har lyst til å lære om ovenstående temaer. Vi er ikke knyttet til noen dogmatisk eller religiøs retning og møter med åpent sinn. Kurset ledes av Ann Bengtsson og Harry Rosendal Jensen, som også vil bidra med musikk.

Påmelding:
Kurset finner sted i Nedre Storgate 43 i Drammen fra 1.-3. april 2022. Fredag d. 1. april kl. 18-21, lørdag 2. april kl. 10-18, søndag d. 3. april kl. 10-16. Pris 2.600 kr. som innbetales til konto 2220 06 49196 senest 14 dager før kurset. Man opptas i den rekkefølge man betaler. Avlyses påmeldingen returneres beløpet minus 300 kr. frem til 14 dager før.  På kurset vil man selv måtte medbringe niste, men det serveres frukt og snacks og kaffe/te.