Drømmegruppe 1

13.09, 11.10, 08.11

Drømmegruppe 1: Drømmene forteller hva den enkelte har av tilgjengelige vekstpotensialer, kvaliteter, problemområder, traumer, blokkeringer, relasjoner og hvordan livet leves i forhold til hvordan ens egentlige høyere selv ønsker at man forholder seg til livet. Drømmer gir råd og veiledning om hvordan problemer viser seg og hvordan man kan gripe til endringer, så potensialene kan […]

Drømmegruppe 2

02.11-04.11.

Drømmegruppe 2: Drømmene forteller hva den enkelte har av tilgjengelige vekstpotensialer, kvaliteter, problemområder, traumer, blokkeringer, relasjoner og hvordan livet leves i forhold til hvordan ens egentlige høyere selv ønsker at man forholder seg til livet. Drømmer gir råd og veiledning om hvordan problemer viser seg og hvordan man kan gripe til endringer, så potensialene kan […]

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender for høstten 2018. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil til høsten 2018 bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) […]