Drømme- og meditasjonskurs 26.-28. april 2024

Fredag 26. - søndag 28. april 2024

Vi skal jobbe med deltakernes drømmer og lære mer om hvordan drømmer kommenterer de indre prosesser i et selvutviklingsperspektiv. Lære tolkningsmetoder og meditative øvelser ut fra Jes Bertelsen, Jung og Bob Moore.

Drømme- og meditasjonskurs 3.-5. november 2023

3. - 5. november 2023

Teoretisk og praktisk arbeid med drømmer og meditasjon. Vi jobber med symboler, farger, kropp, chakraet og healingmusikk i forhoild til deltagernes drømmer basert på teori fra Jung, Jes Bertelsen og Bob Moore. Vi ser på drømmeprocsessene og benytter også tegning.

Drømmekurs 09-11. september 2022

09-11. september 2022

Kurset er en fortsettelse fra tidligere grupper, men gruppen er åpen for nye deltagere. Hvis dere har hatt en stor drøm, eller en viktig positiv eller negativ drøm, en interessant eller uforståelig drøm eller mareritt, så vil vi gjerne ha en slik tilsenest 14 dager før kurset, idet vi kan gå dypere inn i tematikken og symbolikken fra slike.

Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender. Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil løpende bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) mindfulness (oppmerksomt nærvær, høyere bevissthet, […]