Drømme- og meditasjonskurs 3.-5. november 2023

Drømme- og meditasjonskurs 3.-5. november 2023
Kurset er en fortsettelse av tidligere kurs, men gruppen er også åpen for nye deltagere. Vi skal jobbe med deltagernes egne drømmer under kurset, men også drømmer fra de siste måneder, da disse kan si noe om de prosesser den enkelte jobber med. Det krever dog at dere sender disse til oss i god tid før kurset med en liten historikk om sammenhengen til livssituasjonen deres. Både mareritt og mer spirituelle drømmer er velkomne. Teorien kan derfor tilpasses deltakernes ståsted. Vi jobber videre med teori tilpasset den informasjon, som kommer fra dere.

Relasjonen mellom symboler, chakraer og farger vil bli gjennomgått, også farger i auraen, og vi skal jobbe noe med lyd og sang i relasjon til disse temaer. Vi kommer altså til å bruke stemmen litt. Harry vil introdusere syngebollen og det blir healingmusikk på bassblokkfløyte. Vi skal også prøve oss litt på tegning (uten krav om å være kunstner!). Det blir også instruksjon på nattlige meditasjonsøvelser, som kan fremme prosessene i drømmelivet under kurset. Vi skal dessuten jobbe med fler av Bob Moores meditative øvelser med trekanter og energipunkter på kroppen og chakraene, og Jes Bertelsens meditasjon med dobbeltrettet bevissthet og pentagrammet vil også bli et tema. Drømmer og meditasjon kan munne ut i en dypere kontakt til seg selv. Det falske selv, som mange stiller seg bak for å skjerme hvem man egentlig er, kan således dukke opp i drømmer. Meditasjon og drømmer kan være en positiv vei å gå for å påpeke og løse opp i en slik problematikk.
Praktisk info:
Tidspunkt: Kurset går over 3 dager. Fredag d. 3. november kl. 18-21. Lørdag d. 4. november kl. 10-17. Søndag d. 5. november kl. 10-16.
Pris: 2.600 kr. som innbetales til konto 2220.06.49196 ved påmeldingen senest 13. oktober. På kurset serveres det frukt og snack samt kaffe og te.
Sted: Nedre Storgate 43, 3015 Drammen. Gruppen møtes i 2. etasje. Det er calling på døren.
Avmelding: Ved forfall senest 14 dager før returneres beløpet minus 300 kr.