Forskjellige typer kurs i selvutvikling

Jeg tilbyr kurs i kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer og andre temaer innen selvutvikling. Se kurskalender.

Jeg har i mange år holdt kurs i selvutvikling, hvor hovedvekten kan være på kroppsbevissthet, meditasjon, mindfulness, drømmer eller spiritualitet. Det vil løpende bli kurs med fokus på kroppsbevissthet (pusten, avspenning, bioenergiøvelser, traumereduserende øvelser, grenser) mindfulness (oppmerksomt nærvær, høyere bevissthet, viktigheten av 2-minutters pausene), Bob Moores meditasjonsøvelser og energiforståelse, drømmeanalyse (Jungs psykologi og Jes Bertelsens innfallsvinkel), kristen mystikk og andre religioners mystikk, (herunder sufisme og dzogchen, spiritualitet som felles universell forståelse). Dessuten vil musikk og kreativitet inngå og noen kurs vil bli holdt i felleskap med mannen min, Harry Rosendal Jensen. Følg med i kurskalenderen. Det er også mulig å engasjere meg andre steder enn i Drammen.