Drømme- og meditasjonskurs 26.-28. april 2024

Kurset er en fortsettelse av tidligere kurs, men det er også åpent for nye deltagere som ønsker innføring i drømmearbeid og meditasjon. Via grunnprinsippene ut fra Jes Bertelsen og Jung arbeider vi oss dypere inn mot bevissthetens innerste. Vi skal se på deltagernes egne drømmer under kurset, men også viktige drømmer som kan si noe om de indre prosesser i tiden før kurset kan bli vektlagt. Da må man sende disse drømmer til oss i god tid i forveien. Både mareritt og mer spirituelle drømmer er velkomne. Teorien kan derfor tilpasses noe til deltakernes ståsted. Vi vil jobbe noe med relasjonen mellom symboler, chakraer, farger og lyd. Vi skal også uttrykke oss litt med farger og tegning. Harry vil spille healingmusikk på bassblokkfløyten. Det blir også instruksjon på nattlige meditasjonsøvelser, som kan fremme prosessene i drømmelivet under kurset.Vi skal dessuten jobbe med Bob Moores meditative øvelser på chakraer og energistrømmer. Jes Bertelsens dzogchen meditasjon med dobbeltrettet bevissthet og pentagrammet vil også være et tema, og vi vil komme inn på mindfulness i hverdagen. Drømmer i kombinasjon med meditasjon er et utmerket verktøy i en selvutviklingsprosess og gir en fin pekepinn til kvaliteter og forhindringer i ens prosess.