Drømme- og meditasjonskurs 3.-5. november 2023

3. - 5. november 2023

Teoretisk og praktisk arbeid med drømmer og meditasjon. Vi jobber med symboler, farger, kropp, chakraet og healingmusikk i forhoild til deltagernes drømmer basert på teori fra Jung, Jes Bertelsen og Bob Moore. Vi ser på drømmeprocsessene og benytter også tegning.