Forum for psykologi og spiritualitet byder velkommen til 4 foredragskvelder høsten 2022.

6 september, 11 oktober, 1 november, 6 desember

Forumet ble stiftet i 1994 av psykologer som etterspurte sjelen i psykologien. Siden da har det vært arrangert mange samlinger, inntil forumet gikk inn i tornerosesøvn for noen få år siden. Men nå holder forumet på å våkne igjen. Ann var en av de opprinnelige initiativtakere og har nå fått tillatelse til å drive forumet videre. Den grunnleggende interesse i forumet er å undersøke sammenhenger mellom psykologi og spiritualitet.

Meditasjon, mindfulness og bevissthet 14.-16. oktober 2022.

14.-16. oktober 2022.

Kurset er en fortsettelse av tidligere kurs, men er også åpent for nye deltagere. Vi tar utgangspunkt i mindfulness, bevisst nærvær for å oppøve oppmerksomheten på oss selv, hvem er jeg og hvordan bruker jeg sansene til å utforske omverdenen og meg selv? Vi bruker kropp, pust og relasjonen til chakraene i den forbindelse. Kanskje blir verden mindre stresset, hvis vi finner roen i oss selv eller oppdager hva som forstyrrer oss.

Drømmekurs 09-11. september 2022

09-11. september 2022

Kurset er en fortsettelse fra tidligere grupper, men gruppen er åpen for nye deltagere. Hvis dere har hatt en stor drøm, eller en viktig positiv eller negativ drøm, en interessant eller uforståelig drøm eller mareritt, så vil vi gjerne ha en slik tilsenest 14 dager før kurset, idet vi kan gå dypere inn i tematikken og symbolikken fra slike.