Meditasjon, mindfulness og bevissthet 14.-16. oktober 2022.

Psykologspesialist Ann Bengtsson og alternativterapeut Harry Rosendal Jensen
Nedre Storgate 43, 3015 Drammen. Tlf. 93485042/999565726
ann.bengtsson@gmail.com; harry.rosendal.jensen@gmail.com

Meditasjon, mindfulness og bevissthet 14.-16. oktober 2022.

Kurset er en fortsettelse av tidligere kurs, men er også åpent for nye deltagere. Vi tar utgangspunkt i mindfulness, bevisst nærvær for å oppøve oppmerksomheten på oss selv, hvem er jeg og hvordan bruker jeg sansene til å utforske omverdenen og meg selv? Vi bruker kropp, pust og relasjonen til chakraene i den forbindelse. Kanskje blir verden mindre stresset, hvis vi finner roen i oss selv eller oppdager hva som forstyrrer oss.

Vi skal jobbe med Bob Moores øvelser, som hjelper oss til bedre balanse og av og til konfrontasjon med noe av det som forstyrrer oss. Med Jes Bertelsens tibetanske dzogchen meditasjon skal vi prøve å dobbeltrette bevisstheten inn mot hvem eller hva det er som sanser og opplever. Vi skal se på det han kaller hjertets innerste og hans pentagram for meditasjon. Vi skal også se på de 7 bevissthetstilstander og hva bevissthet kan være. Jes Bertelsen beskriver hvordan vi kan finne det vi leter etter, enten det er å finne noe vi har forlagt, å oppdage noe nytt eller å gjenfinne noe, gjerne på steder vi ikke har tenkt.

Noen foretrekker meditasjon, andre bønn. Den hinduistiske mystiker Ramana Mahashi har poengtert disse to hovedveier. Han har brukt livet sitt på å stille seg spørsmålet «hvem er jeg». Bønnen som utviklingsvei praktiseres for eksempel i dag hos munkene på Athos. Uansett preferanse havner man til syvende og sist i hjertets innerste. Vi skal se litt på likheter og forskjeller mellom de to tilnærminger. Ved kursavslutning sist ble vi spurt om Rudolf Steiners syn på Sofia, kanskje kommer vi inn på dette denne gang.

Gruppens medlemmer deler de erfaringer, man får underveis i kurset, og hvis noen av deltakerne har nattlige drømmer under kurset kan disse brukes som veivisere i ens personlige prosess. Kurset ledes av Ann Bengtsson og Harry Rosendal Jensen, som også vil bidra med musikk.

Påmelding:
Kurset finner sted i Nedre Storgate 43 i Drammen fra 14-16. oktober 2022. Fredag d. 14. oktober kl. 18-21, lørdag 15. oktober kl. 10-17, søndag d. 16. oktober kl. 10-16. Pris 2.600 kr. som innbetales til konto 2220 06 49196 senest 14 dager før kurset. Man opptas i den rekkefølge man betaler. (Avlyses påmeldingen returneres beløpet minus 300 kr. frem til 14 dager før). Vi serverer frukt og snacks, kaffe og te.