Kroppsbevissthet, mindfulness og meditasjon

Kroppsbevissthet, meditasjon og mindfulness:
På kurset skal vi jobbe med kroppens bevissthet for å få en bedre kontakt med de signaler, kroppen gir. Kropp og psyke henger sammen. Når man får mer oppmerksomhet på hva kropp og energi formidler, er det fler verktøyer å jobbe med. Vanskelige opplevelser og traumer setter seg i kroppen og nervesystemet slik at avspenning og velvære har vanskelige kår. Men det går an å endre på dette.
Meditasjon er et annet hjelpemiddel for å få kropp og psyke i bedre balanse. Vi skal arbeide med de naturlige energi-sentrene og på den måte erfare blokkeringer og resurser. Kroppen inneholder ikke kun problemer, men også kvaliteter som vi kanskje ikke tør å verdsette. Så vi går også på leting i det spirituelle univers.
Mindfulness har vært ganske in de senere år. Oppmerksomt nærvær er et annet ord for det samme. Som de stressete vesterlendinger, vi er, kan det komme godt med å bli mer bevisst på de små og store begivenheter i vår hverdag, så vi får sjelen med i hva vi holder på med. Enkle øvelser kan føre til store endringer i hverdagen.
Tidspunktet er som regel annen hver tirsdag fra kl. 18.00-20.45. Første gang 04.09, deretter 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, deretter onsdag 14.11 og tirsdag 27.11. I alt 7 ganger. Pris uten frikort 600 kr. pr gang, med frikort 300 kr. Du betaler fra gang til gang men binder deg til alle gangene. (En fraværsdag er tillatt uten å betale! Har du ikke frikort vil det telle 527 kr. pr. gang for opptjening til frikort). Har du ikke vært hos meg før må du i tillegg ha en individuell introduksjonstime, som koster 800 kr. uten frikort, 500 kr. med frikort.