Forum for psykologi og spiritualitet byder velkommen til 4 foredragskvelder høsten 2022.

Psykologspesialist Ann Bengtsson og
Terapeut Harry Rosendal Jensen
Nedre Storgate 43, 3015 Drammen.
Tlf. 93485042/99565726
ann.bengtsson@gmail.com
harry.rosendal.jensen@gmail.com

Forum for psykologi og spiritualitet byder velkommen til 4 foredragskvelder høsten 2022.

Forumet ble stiftet i 1994 av psykologer som etterspurte sjelen i psykologien. Siden da har det vært arrangert mange samlinger, inntil forumet gikk inn i tornerosesøvn for noen få år siden. Men nå holder forumet på å våkne igjen. Ann var en av de opprinnelige initiativtakere og har nå fått tillatelse til å drive forumet videre. Den grunnleggende interesse i forumet er å undersøke sammenhenger mellom psykologi og spiritualitet.

Forumet er åpent en gang i måneden på tirsdager, og alle interesserte er velkomne. Så ta gjerne med venner. Man melder seg på med sms senest dagen før og det koster 200 kr. pr gang. Man binder seg ikke for annet en den påmeldte kveld. Kvelden begynner kl. 19.00 (presis) og varer ca. 2 timer. Stedet er Nedre Storgate 43 i Drammen. Man ringer på callingen hvor det står grupperom.

Kveldene starter med stillferdig musikk. Deretter blir det innledning og foredrag med Ann eller Harry samt en meditativ øvelse som passer til tema. Etterpå vil det legges opp til samtale i gruppen om aftenens tema. Kvelden avsluttes med healing-musikk, som Harry frembringer på bassblokkfløyte.

Temaer:
Tirsdag d. 06.09. Jung og drømmer. Jungs personlighetsmodell.
Tirsdag d. 11.10. Kropp, det psykiske energisystem, chakraer og aura.
Tirsdag d. 01.11. Meditasjon, mindfulness og bevissthet.
Tirsdag d. 06.12. Spiritualitet, kristne mystikere, Jes Bertelsen.

For øvrig avholder vi helgekurs i drømmer i begynnelsen september og meditasjonskurs 14.-16. oktober, hvis man er ytterligere interessert i tema. Ta kontakt for mer info.