Drømmegruppe 2

Drømmegruppe 2:
Drømmene forteller hva den enkelte har av tilgjengelige vekstpotensialer, kvaliteter, problemområder, traumer, blokkeringer, relasjoner og hvordan livet leves i forhold til hvordan ens egentlige høyere selv ønsker at man forholder seg til livet. Drømmer gir råd og veiledning om hvordan problemer viser seg og hvordan man kan gripe til endringer, så potensialene kan få bedre plass. Drømmer kan si noe om fortiden, nåtiden og av og til også fremtiden. Det vil dels bli tale om undervisning i grunnprinsippene (ut fra Carl Gustav Jung og Jes Bertelsen) og dels jobber man med egne drømmer.
Helgekurset er tenkt som et litt mer profesjonelt forløp enn kveldskurset, hvor man i tillegg til meditasjon, kropp og drømmer, undervisning i grunnprinsippene og arbeid med egne drømmer også har anledning til å se på prosesser i forhold til eventuelle egne klienter. Gruppen kan fortsette våren 2019. Kurset koster 3000 kr. for helgen 02-04. november. Fredag d. 02.11. møtes vi kl. 18-21, deretter lørdag 03. kl. 10-18 og søndag 04. kl. 10-16. I tillegg til kursavgift vil det bli servert noen brødskiver, slik at prisen for dette er på ca. 100 kr. som kommer i tillegg.
Påmelding snarest via hjemmesiden eller på sms 93485042.