Drømmekurs 20.-22. april 2023

Drømmekurs 21.-23. April 2023

Kurset er en fortsettelse av tidligere kurs, men gruppen er åpen for nye deltagere. Hvis
dere har hatt en stor drøm, eller en viktig positiv eller negativ drøm, en interessant eller uforståelig drøm eller mareritt, så vil vi gjerne ha en slik tilsendt senest 14 dager før kurset, idet vi kan gå dypere inn i tematikken og symbolikken fra slike. Dere vurderer selv om dere har behov for dette. Vi vil også gjerne høre om dere har en dagsrest i forbindelse med evt. tilsendte drøm. Ellers vil vi gå dypere inn i beskrivelsen av Jungs arketyper og også se på hvordan han gjennom egen utvikling i perioden 1912-19 kom på sporet av disse gjennom aktiv imaginasjon. Vi skal videre se på hva som kan ligge på den annen side av selvet, på den annen side av dualiteten. Videre gjennomgås død- og gjenfødselsprosessen i drømmer og de 7 bevissthetstilstander. Som vanlig skal vi også jobbe med deltakernes egne drømmer i løpet av kurset. På det kreative område skal vi prøve oss på haiku diktning i forhold til drømmeproblematikk.  Det kan være en måte å få tak i essensen fra drømmen.

Vi skal jobbe med noen av Bob Moores meditasjoner og også forsøke oss med Jes Bertelsens dobbeltrettet bevissthet og det han kaller videregivelse. I den forbindelse skal vi arbeide litt med hjerte chakraet og en stor trekant og eventuelt andre geometriske figurer. Dessuten skal vi prøve noen meditative teknikker relatert til drømmesymbolikk. For øvrig kan også dette kurs etterfølges av en fortsettelse, hvis det er interesse for det. Kurset ledes av Ann Bengtsson. Hennes partner Harry Rosendal Jensen vil også bidra, ikke minst med musikkhealing, som kan befordre de indre prosesser.